वासराच्या जन्मापासून त्याच्या डोळ्यात पाणी येत असेल तर उपाययोजना

तुम्हाला हेही बघायला आवडेल:  वासराला चिक बॉटल ने पाजणे कि गायीच्या कासेतून पाजणे योग्य आहे  

Cattle Feeding I गाभन गाईसाठी कॅल्शियम प्रमाण

तुम्हाला हेही बघायला आवडेल:  वासराला चिक बॉटल ने पाजणे कि गायीच्या कासेतून पाजणे योग्य आहे