वासराच्या अंगावरील केस कमी करण्यासाठी पद्धत l calf hair issue

तुम्हाला हेही बघायला आवडेल:  वासराचे पोट वाढले किंवा मोठे झाले तर काय उपाययोजना करावी

मिल्क रिप्लेसर वासराला किती प्रमाणात द्यावा l Milk Replacer

तुम्हाला हेही बघायला आवडेल:  वासरू जन्मल्यानंतर कधीपासून व किती प्रमाणात पाणी प्यायला द्यावे

वासरू जन्मल्यानंतर किती पाणी प्यायला द्यावे l calf health care

तुम्हाला हेही बघायला आवडेल:  गायीच्या व्यायण्यापूर्वी कासेतून सतत दूध गळते त्यासाठी काय करावे

गायीच्या व्यायण्यापूर्वी कासेतून सतत दूध गळते त्यासाठी काय करावे

तुम्हाला हेही बघायला आवडेल:  मुरघासची गुणवत्ता व प्रत सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना करावी

वासरांना लिव्हर टॉनिक जंतनिर्मूलनाआधी द्यावा कि नंतर

तुम्हाला हेही बघायला आवडेल:  वासराला चिक बॉटल ने पाजणे कि गायीच्या कासेतून पाजणे योग्य आहे