वासराच्या अंगावरील केस वाढले ते कमी करण्यासाठी योग्य पद्धत

वासराचे पोट वाढले किंवा मोठे झाले तर काय उपाययोजना करावी https://indiancattle.com/cow-disease-solutiuon/

मिल्क रिप्लेसर वासराला किती प्रमाणात द्यावा

वासरू जन्मल्यानंतर कधीपासून व किती प्रमाणात पाणी प्यायला द्यावे https://indiancattle.com/cow-calf-care/

वासरू जन्मल्यानंतर कधीपासून व किती प्रमाणात पाणी प्यायला द्यावे

गायीच्या व्यायण्यापूर्वी कासेतून सतत दूध गळते त्यासाठी काय करावे https://indiancattle.com/teat-leakage/

गायीच्या व्यायण्यापूर्वी कासेतून सतत दूध गळते त्यासाठी काय करावे

मुरघासची गुणवत्ता व प्रत सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना करावी https://indiancattle.com/murghas-silage-cow-food/