पशुपालकांनी दुग्धव्यवसायात अपडेटेड राहण्यासाठी काय करावे

तुम्हाला हेही बघायला आवडेल:  गाय विकत घेऊन व्यवसाय करणे योग्य ?

Cow business strategy l गाय विकत घेऊन व्यवसाय करणे योग्य ?

तुम्हाला हेही बघायला आवडेल:  कृत्रिम चिक तयार करता येतो का आणि कसा करावा  

कृत्रिम चिक तयार करता येतो का आणि कसा करावा

तुम्हाला हेही बघायला आवडेल:  वासराला चिक बॉटल ने पाजणे कि गायीच्या कासेतून पाजणे योग्य आहे

वासराला चिक बॉटल ने पाजणे कि गायीच्या कासेतून पाजणे योग्य आहे

तुम्हाला हेही बघायला आवडेल: कालवडीला चिक दिवसातून किती वेळा पाजावे  

कालवडीला चिक दिवसातून किती वेळा पाजावे l Dairy Farming

तुम्हाला हेही बघायला आवडेल:  चिकाचे प्रमाण कमी जास्त झाले तर फायदे तोटे l Cow calf queries

चिकाचे प्रमाण कमी जास्त झाले तर फायदे तोटे l Cow calf queries

तुम्हाला हेही बघायला आवडेल:  चिकाचे प्रमाण कमी जास्त झाले तर फायदे तोटे

नवजात वासरांसाठी चिकाचे महत्व I Calf Care

तुम्हाला हेही बघायला आवडेल:  वासराला चिक बॉटल ने पाजणे कि गायीच्या कासेतून पाजणे योग्य आहे